กำลังโหลดข้อมูล...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข่าวสารประจำเดือนเมษายน 2566
 
แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
ข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2566
 
แจ้งเหตุโทรศัพท์สำนักงานใหญ่ขัดข้อง!!!
 
แจ้งวันหยุดสหกรณ์ (วันมาฆบูชา)
 

ประกาศ

 
ประกาศเงินกู้พิเศษเพื่อความจำเป็นอื่นๆ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) ฉบับ 2
 
ประกาศ ชะลอการกู้เงินสามัญโครงการพิเศษ เงินกู้สวัสดิการเพื่อความมั่นคง
 
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือนรักษาความปลอดภัย (สำนักงานใหญ่)
 
ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2566
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์

 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์-หนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 30 พฤศจิกายน 2565
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด

ปณิธาน

Secure

มีความมั่นคง

wealthy

มั่งคั่ง

Sustainable

ยั่งยืน

International Standard

สู่มาตรฐานระดับชาติ

ภาพกิจกรรม

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยอุ้มผาง

03/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่สอด3

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยเมืองตาก 2 และ 3

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยเมืองตาก 1 และ 4

21/02/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่สอด1 และ แม่สอด2

14/03/2023

ประชุมพบเพื่อนสมาชิก หน่วยแม่ระมาด

14/03/2023
 

ติดต่อสอบถาม

ใส่รายละเอียดของท่านทางสหกรณ์จะทำการติดต่อกลับ


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 000004975